Go
Up
 
คาร์เชอร์ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เครื่องฉีดน้ำร้อน/น้ำเย็น น้ำแข็งแห้ง เครื่องดูดฝุ่น เครื่องขัดพื้น เครื่องกวาดพื้น เครื่องทำความสะอาดพรม
ดูเป็น
เรียงตาม
แสดง ต่อหนึ่งหน้า

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง น้ำร้อน/น้ำเย็น (HDS)

HDS-10/20-4M เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HOT

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นงานหนักอุตสาหกรรม(น้ำร้อน-เย็น)
แบบระบบBoiler(ใช้น้ำมันดีเซล)ทำความร้อน สามารถปรับ
อุณหภูมิของน้ำที่ออกจากเครื่องให้ร้อนจนกลายเป็นไอน้ำได้
มอเตอร์ 4โพล ใช้ไฟฟ้า 3เฟส ขับปั๊มแรงดันได้สูงถึง 200บาร์
เพราะความร้อนของน้ำสามารถฉีดล้างคราปไขมัน, น้ำมัน/จารบี
หลุดออกอย่างง่ายดาย

HDS-5/13U เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HOT

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นงานหนักอุตสาหกรรม(น้ำร้อน-เย็น)ทรงตั้ง
แบบระบบBoiler(ใช้น้ำมันดีเซล)ทำความร้อน สามารถปรับอุณหภูมิ
ของน้ำที่ออกจากเครื่องให้ร้อนมอเตอร์ 2โพล ใช้ไฟฟ้า 2เฟส ขับปั๊ม
แรงดันได้สูงถึง 130บาร์ เพราะความร้อนของน้ำสามารถฉีดล้างคราปไขมัน,
น้ำมัน/จารบีหลุดออกอย่างง่ายดาย

HDS-6/14-4C เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HOT

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่งงานหนักอุตสาหกรรม (น้ำร้อน-เย็น)
แบบระบบ Boiler (ใช้น้ำมันดีเซล) ทำความร้อน สามารถปรับ
อุณหภูมิของน้ำที่ออกจากเครื่องให้ร้อนจนกลายเป็นไอน้ำได้
มอเตอร์ 4 โพล ใช้ไฟฟ้า 2 เฟส

HDS-6/14C เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HOT

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นน้ำร้อน-เย็น คาร์เชอร์ สำหรับงานอุสาหกรรม
เพื่อการทำความสะอาดที่เหนือกว่าด้วยน้ำร้อน ปราศจากเชื้อโรคและคราบไขมัน

HDS-7/12-4M เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HOT

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นงานหนักอุตสาหกรรม(น้ำร้อน-เย็น)
แบบระบบBoiler(ใช้น้ำมันดีเซล)ทำความร้อน สามารถปรับ
อุณหภูมิของน้ำที่ออกจากเครื่องให้ร้อนจนกลายเป็นไอน้ำได้
มอเตอร์ 2โพล ใช้ไฟฟ้า 2เฟส ขับปั๊มแรงดันได้สูงถึง 120บาร์
เพราะความร้อนของน้ำสามารถฉีดล้างคราปไขมัน, น้ำมัน/จารบี
หลุดออกอย่างง่ายดาย

HDS-8/17C เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HOT

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นน้ำร้อน-เย็น คาร์เชอร์ สำหรับงานอุสาหกรรม
เพื่อการทำความสะอาดที่เหนือกว่าด้วยน้ำร้อน ปราศจากเชื้อโรคและคราบไขมัน

HDS-801B เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HOT

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นงานหนักอุตสาหกรรม(น้ำร้อน-เย็น)
แบบระบบBoiler(ใช้น้ำมันดีเซล)ทำความร้อน สามารถปรับ
อุณหภูมิของน้ำที่ออกจากเครื่องให้ร้อนจนกลายเป็นไอน้ำได้
ใช้เครื่องยนต์Honda ขับปั๊มแรงดันได้สูงถึง 180บาร์ เพราะ
ความร้อนของน้ำสามารถฉีดล้างคราปไขมัน, น้ำมัน/จารบี
หลุดออกอย่างง่ายดาย

HDS-801E เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HOT

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นน้ำร้อน-เย็น คาร์เชอร์ สำหรับงานอุสาหกรรม
เพื่อการทำความสะอาดที่เหนือกว่าด้วยน้ำร้อน ปราศจากเชื้อโรคและคราบไขมัน

HDS-E8/16-4M เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง HOT

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง, เครื่องฉีดน้ำสำหรับงานอุตสาหกรรม,
ปั้มอันฉีดสำหรับงานอุตสาหกรรม,เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงน้ำร้อน-เย็น

Filter by:

Clear All
ผู้ผลิต
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก