Go
Up
 
คาร์เชอร์ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เครื่องฉีดน้ำร้อน/น้ำเย็น น้ำแข็งแห้ง เครื่องดูดฝุ่น เครื่องขัดพื้น เครื่องกวาดพื้น เครื่องทำความสะอาดพรม
ดูเป็น
เรียงตาม
แสดง ต่อหนึ่งหน้า

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง (K)

K-2.14 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นใช้งานส่วนตัว/งานบ้าน คาร์เชอร์ เหมาะกับ
การล้างทำความสะอาดภายในบริเวณบ้าน เช่น คราปตะไคร่น้ำ/ดิน
โคลนที่ติดพื้น,ลานจอดรถ, ถนนหน้าบ้าน, ผนัง/กำแพง, รถยนต์,
อุปกรณ์งานสวน ฯลฯ

K-2.300 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นใช้งานส่วนตัว/งานบ้าน เหมาะกับ
การล้างทำความสะอาดเล็กๆน้อย เช่น คราปตะไคร่น้ำ/ดินโคลน
ที่ติดพื้น, ผนัง, รถยนต์ ฯลฯ

K-2.350 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นใช้งานส่วนตัว/งานบ้าน เหมาะกับ
การล้างทำความสะอาดภายในบริเวณบ้าน เช่น คราปตะไคร่น้ำ/
ดินโคลนที่ติดพื้น , ผนัง , รถยนต์ , อุปกรณ์งานส่วน ฯลฯ

K-2.91MD เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นใช้งานส่วนตัว/งานบ้าน
เหมาะกับการล้างทำความสะอาดเล็กๆน้อย เช่น
คราปตะไคร่น้ำ/ดินโคลนที่ติดพื้น, ผนัง, รถยนต์ ฯลฯ

K-2.98MPLUS เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นใช้งานส่วนตัว/งานบ้าน คาร์เชอร์ เหมาะกับ
การล้างทำความสะอาดภายในบริเวณบ้าน เช่น คราปตะไคร่น้ำ/ดินโคลน
ที่ติดพื้น,ลานจอดรถ, ถนนหน้าบ้าน, ผนัง/กำแพง, รถยนต์,อุปกรณ์งานสวน ฯลฯ

K-3.550 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นใช้งานส่วนตัว/งานบ้าน คาร์เชอร์
เหมาะกับการล้างทำความสะอาดภายในบริเวณบ้าน เช่น
คราปตะไคร่น้ำ/ดินโคลนที่ติดพื้น,ลานจอดรถ, ถนนหน้าบ้าน,
ผนัง/กำแพง, รถยนต์,อุปกรณ์งานสวน ฯลฯ

K-4.600 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นใช้งานส่วนตัว/งานบ้าน เหมาะกับการล้าง
ทำความสะอาดภายในบริเวณบ้าน เช่น คราปตะไคร่น้ำ/ดินโคลนที่ติดพื้น,
ลานจอดรถ, ผนัง, รถยนต์, อุปกรณ์งานสวน ฯลฯ

K-5.700 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นใช้งานส่วนตัว/งานบ้าน เหมาะกับ
การล้างทำความสะอาดภายในบริเวณบ้าน เช่น คราปตะไคร่น้ำ/
ดินโคลนที่ติดพื้น , ผนัง , รถยนต์ , อุปกรณ์งานสวน ฯลฯ

K-6.600 เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นใช้งานส่วนตัว/งานบ้าน
เหมาะกับการล้างทำความสะอาดภายในบริเวณบ้าน
ที่มีขนาดใหญ่ เช่น คราปตะไคร่น้ำ/ดินโคลนที่ติดพื้น,
ลานจอดรถ, ถนนหน้าบ้าน, ผนัง/กำแพง, รถยนต์,
อุปกรณ์งานสวน ฯลฯ

Filter by:

Clear All
ผู้ผลิต
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก