Go
Up
 
คาร์เชอร์ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง เครื่องฉีดน้ำร้อน/น้ำเย็น น้ำแข็งแห้ง เครื่องดูดฝุ่น เครื่องขัดพื้น เครื่องกวาดพื้น เครื่องทำความสะอาดพรม
ดูเป็น
เรียงตาม
แสดง ต่อหนึ่งหน้า

เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง

NT-27/1 เครื่องดูดฝุ่น(น้ำ+แห้ง)

เครื่องดูดฝุ่น น้ำ-แห้ง คาร์เชอร์
สามารถใช้ดูดสิ่งสกปรกทั่วๆไปได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นชิ้นใหญ่
หรือ ฝุ่นผงละเอียด
ทั้งแห้ง หรือ เปียก(หมาดๆ) เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม, โรงงาน, หัตถกรรม,
เกษตรกรรม ฯลฯ

NT-35/1AP เครื่องดูดฝุ่นน้ำ-แห้ง

เครื่องดูดฝุ่น น้ำ-แห้ง คาร์เชอร์ สามารถใช้ดูดสิ่งสกปรกทั่วๆ
ไปได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นฝุ่นชิ้นใหญ่ หรือ ฝุ่นผงละเอียด
ทั้งแห้ง หรือ เปียก(หมาดๆ)เหมาะ

NT-35/1 TACT เครื่องดูดฝุ่นน้ำ-แห้ง

เครื่องดูดฝุ่น น้ำ-แห้ง คาร์เชอร์
สามารถใช้ดูดสิ่งสกปรกทั่วๆไปได้อย่างง่ายดาย
ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นชิ้นใหญ่ หรือ ฝุ่นผงละเอียด ทั้งแห้ง หรือ เปียก(หมาดๆ)
เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม, โรงงาน, หัตถกรรม, เกษตรกรรม ฯลฯ

NT-45/1 TACT เครื่องดูดฝุ่นน้ำ-แห้ง

เครื่องดูดฝุ่น น้ำ-แห้ง คาร์เชอร์
สามารถใช้ดูดสิ่งสกปรกทั่วๆไปได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นชิ้นใหญ่
หรือ ฝุ่นผงละเอียด
ทั้งแห้ง หรือ เปียก(หมาดๆ) เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม, โรงงาน, หัตถกรรม,
เกษตรกรรม ฯลฯ

NT-48/1 เครื่องดูดฝุ่น(น้ำ+แห้ง)

เครื่องดูดฝุ่น น้ำ-แห้ง คาร์เชอร์
สามารถใช้ดูดสิ่งสกปรกทั่วๆไปได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นชิ้นใหญ่
หรือ ฝุ่นผงละเอียด
ทั้งแห้ง หรือ เปียก(หมาดๆ) เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม, โรงงาน, หัตถกรรม,
เกษตรกรรม ฯลฯ

NT-65/2AP เครื่องดูดฝุ่นน้ำ-แห้ง

เครื่องดูดฝุ่น น้ำ-แห้ง คาร์เชอร์ สามารถใช้ดูดสิ่งสกปรกทั่วๆ
ไปได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นฝุ่นชิ้นใหญ่ หรือ ฝุ่นผงละเอียด
ทั้งแห้ง หรือ เปียก(หมาดๆ)เหมาะ

NT-70/2 เครื่องดูดฝุ่น(น้ำ+แห้ง)

เครื่องดูดฝุ่น น้ำ-แห้ง คาร์เชอร์
สามารถใช้ดูดสิ่งสกปรกทั่วๆไปได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นชิ้นใหญ่
หรือ ฝุ่นผงละเอียด
ทั้งแห้ง หรือ เปียก(หมาดๆ) เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม, โรงงาน, หัตถกรรม,
เกษตรกรรม ฯลฯ

NT-70/2ME ดูดฝุ่นน้ำ+แห้ง ถังสแตนเลส

เครื่องดูดฝุ่น น้ำ-แห้ง คาร์เชอร์
สามารถใช้ดูดสิ่งสกปรกทั่วๆไปได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นชิ้นใหญ่
หรือ ฝุ่นผงละเอียด
ทั้งแห้ง หรือ เปียก(หมาดๆ) เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม, โรงงาน, หัตถกรรม,
เกษตรกรรม ฯลฯ

NT-70/3 เครื่องดูดฝุ่น(น้ำ+แห้ง)

NT-70/3 เครื่องดูดฝุ่น(น้ำ+แห้ง)
- กำลังมอเตอร์ : 3600 วัตต์
- แรงดูด : 220 มิลลิบาร์
- อัตราเร็วลม : 3 X 56 ลิตร/วินาที
- ความจุถัง : 70 ลิตร
- ความยาวสายไฟ : 10 เมตร , ความยาวสายดูดฝุ่น : 4 เมตร , ท่อดูดฝุ่น 0.5
เมตร 2 อัน
- ขนาดท่อ ID : 40 มิลลิเมตร

NT-75/2AP ME TC ดูดฝุ่นน้ำ-แห้ง ถังสแตน

เครื่องดูดฝุ่น น้ำ-แห้ง คาร์เชอร์
สามารถใช้ดูดสิ่งสกปรกทั่วๆไปได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นชิ้นใหญ่
หรือ ฝุ่นผงละเอียด
ทั้งแห้ง หรือ เปียก(หมาดๆ) เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรม, โรงงาน, หัตถกรรม,
เกษตรกรรม ฯลฯ

T10/1ADV. เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง

เครื่องดูดฝุ่นแห้ง คาร์เชอร์ พร้อมล้อสะดวกแก่การเคลื่อนย้าย
เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นแห้งประจำวัน ซึ่งพัฒนาให้เหมาะกับ
การใช้งานหนัก เช่น งานรับจ้างทำความสะอาด และ งานโรงแรม

T-12/1PROF เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง(สีเทา)

เครื่องดูดฝุ่นแห้ง คาร์เชอร์ พร้อมล้อสะดวกแก่การเคลื่อนย้าย
เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นแห้งประจำวัน ซึ่งพัฒนาให้เหมาะกับ
การใช้งานหนัก เช่น งานรับจ้างทำความสะอาด และ งานโรงแรม

T 14/1 CLASSIC เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง

เครื่องดูดฝุ่นแห้ง คาร์เชอร์ พร้อมล้อสะดวกแก่การเคลื่อนย้าย
เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นแห้งประจำวัน ซึ่งพัฒนาให้เหมาะกับ
การใช้งานหนัก เช่น งานรับจ้างทำความสะอาด

T-15/1PROF เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง(สีเทา)

T-15/1PROF เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง
เครื่องดูดฝุ่นแห้ง คาร์เชอร์ พร้อมล้อสะดวกแก่การเคลื่อนย้าย
เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นแห้งประจำวัน ซึ่งพัฒนาให้เหมาะกับ
การใช้งานหนัก เช่น งานรับจ้างทำความสะอาด และ งานโรงแรม

T-17/1 เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง

เครื่องดูดฝุ่นแห้ง คาร์เชอร์ พร้อมล้อสะดวกแก่การเคลื่อนย้าย
เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นแห้งประจำวัน ซึ่งพัฒนาให้เหมาะกับ
การใช้งานหนัก เช่น งานรับจ้างทำความสะอาด และ งานโรงแรม

T 8/1 CLASSIC เครื่องดูดฝุ่นแบบแห้ง

เครื่องดูดฝุ่นแห้ง คาร์เชอร์ พร้อมล้อสะดวกแก่การเคลื่อนย้าย
เหมาะสำหรับการดูดฝุ่นแห้งประจำวัน ซึ่งพัฒนาให้เหมาะกับ
การใช้งานหนัก เช่น งานรับจ้างทำความสะอาด

Filter by:

Clear All
ผู้ผลิต
©KTW Group เกรียงไทยวัฒนากรุ๊ป ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องมือช่างแบรนด์ชั้นนำระดับโลก