Go
Up
 
KARCHER high pressure washer High-Pressure Cleaners Hot/Cold water high pressure cleaner
KARCHER : คาร์เชอร์ ก่อตั้งขึ้นในปี 1935 โดย อัลเฟรด คาร์เชอร์ ณ เมืองวินเนนเดน ประเทศเยอรมัน มีจุดเริ่มต้นจากการผลิตเครื่องฉีดน้ำ แรงดันสูงแบบน้ำร้อนสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรม จากนั้นได้พัฒนาสินค้าและได้ขยายกลุ่มสินค้าให้มีความหลากหลายเพื่อตอบ สนองความต้อง

Filter by:

Clear All
Manufacturers
©KTW Group KTW Group, leading importer and distributor of tools from world-renowned makers