Go
Up
 
KARCHER high pressure washer High-Pressure Cleaners Hot/Cold water high pressure cleaner

Products tagged with ' Cleaning'

View as
Sort by
Display per page

HDS-5/13U HOT WATER HIGH PRESSURE

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นงานหนักอุตสาหกรรม(น้ำร้อน-เย็น)ทรงตั้ง
แบบระบบBoiler(ใช้น้ำมันดีเซล)ทำความร้อน สามารถปรับอุณหภูมิ
ของน้ำที่ออกจากเครื่องให้ร้อนมอเตอร์ 2โพล ใช้ไฟฟ้า 2เฟส ขับปั๊ม
แรงดันได้สูงถึง 130บาร์ เพราะความร้อนของน้ำสามารถฉีดล้างคราปไขมัน,
น้ำมัน/จารบีหลุดออกอย่างง่ายดาย

HDS6/14-4C HOT WATER HIGH PRESSURE

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่งงานหนักอุตสาหกรรม (น้ำร้อน-เย็น)
แบบระบบ Boiler (ใช้น้ำมันดีเซล) ทำความร้อน สามารถปรับ
อุณหภูมิของน้ำที่ออกจากเครื่องให้ร้อนจนกลายเป็นไอน้ำได้
มอเตอร์ 4 โพล ใช้ไฟฟ้า 2 เฟส

HDS6/14C CLASSIC HOT WATER HIGH PRESSURE

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นน้ำร้อน-เย็น คาร์เชอร์ สำหรับงานอุสาหกรรม
เพื่อการทำความสะอาดที่เหนือกว่าด้วยน้ำร้อน ปราศจากเชื้อโรคและคราบไขมัน

HDS-7/12-4M CLASS HOT WATER HIGH PRESSUR

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นงานหนักอุตสาหกรรม(น้ำร้อน-เย็น)
แบบระบบBoiler(ใช้น้ำมันดีเซล)ทำความร้อน สามารถปรับ
อุณหภูมิของน้ำที่ออกจากเครื่องให้ร้อนจนกลายเป็นไอน้ำได้
มอเตอร์ 2โพล ใช้ไฟฟ้า 2เฟส ขับปั๊มแรงดันได้สูงถึง 120บาร์
เพราะความร้อนของน้ำสามารถฉีดล้างคราปไขมัน, น้ำมัน/จารบี
หลุดออกอย่างง่ายดาย

HDS8/17C CLASSIC HOT WATER HIGH PRESSURE

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นน้ำร้อน-เย็น คาร์เชอร์ สำหรับงานอุสาหกรรม
เพื่อการทำความสะอาดที่เหนือกว่าด้วยน้ำร้อน ปราศจากเชื้อโรคและคราบไขมัน

HDS-801B HOT WATER HP CLEANER

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นงานหนักอุตสาหกรรม(น้ำร้อน-เย็น)
แบบระบบBoiler(ใช้น้ำมันดีเซล)ทำความร้อน สามารถปรับ
อุณหภูมิของน้ำที่ออกจากเครื่องให้ร้อนจนกลายเป็นไอน้ำได้
ใช้เครื่องยนต์Honda ขับปั๊มแรงดันได้สูงถึง 180บาร์ เพราะ
ความร้อนของน้ำสามารถฉีดล้างคราปไขมัน, น้ำมัน/จารบี
หลุดออกอย่างง่ายดาย

HDS-801E(24KW)HOT WATER HP CLEANER

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง รุ่นน้ำร้อน-เย็น คาร์เชอร์ สำหรับงานอุสาหกรรม
เพื่อการทำความสะอาดที่เหนือกว่าด้วยน้ำร้อน ปราศจากเชื้อโรคและคราบไขมัน

HDS-E8/16-4M(24KW)HIGH PRESSURE CLEANER

เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง, เครื่องฉีดน้ำสำหรับงานอุตสาหกรรม,
ปั้มอันฉีดสำหรับงานอุตสาหกรรม,เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงน้ำร้อน-เย็น
Manufacturers
©KTW Group KTW Group, leading importer and distributor of tools from world-renowned makers